Alle bestyrelsesmedlemmer og juniorledere har selvfølgelig afleveret en børneattest.Jørgen Jansson


Formand for RSK64

+45 21 63 07 97

aj.jans.roskilde.dk@webspeed.dk

Inger Gottlieb


Best.medl. og Klubblad/Webmaster

+45 46 19 43 13

roskildesportsfisker@gmail.com

Mads Lund Hansen


Best.supp.

+45 20 82 07 93

mads-hansens@outlook.dk

Per Barklund


Næstformand

+45 51 23 40 26

barklund@hotmail.dk

Simon Quist Hansen


Best.medl.

+45 28 91 45 08

torsken66@hotmail.com

Palle Mortensen


Revisor

Palle Frese


Kasserer

+45 27 24 55 60

pallefrese@mail.dk

Christina K. Andersen


Best.supp.

+45 22 14 41 75

flickapigen1192@hotmail.com

Bennie Hansen


Revisor

Mads Lund Hansen

+45 20 82 07 93

mads-hansens@outlook.dk


Victor Søgaard

Intet telefonnummer

victor.soegaard@hotmail.dk

Thorkild Mortensen

+45 20 65 23 62

Inger Gottlieb

+45 46 19 43 13

roskildesportsfisker@gmail.com


Simon Quist Hansen

+45 28 91 45 08

torsken66@hotmail.com


Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse (klublokaler):


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.