Alle bestyrelsesmedlemmer og juniorledere har selvfølgelig afleveret en børneattest.Jørgen Jansson


Formand

+45 21 63 07 97

aj.lans.roskilde.dk@webspeed.dk

Per Barklund


Næstformand

+45 51 23 40 26

barklund@hotmail.dk

Palle Frese


Kasserer

+45 27 24 55 60

pallefrese@mail.dk

Inger Gottlieb


Betyrelsesmedlem/Webmaster

+45 46 19 43 13

roskildesportsfisker@gmail.com

Mads Lund Hansen


Bestyrelsesmedlem

+45 20 82 07 93

mads-hansens@outlook.dk

Thorkild Mortensen

+ 45 46 35 89 52

Inger Gottlieb

+45 46 19 43 13

roskildesportsfisker@gmail.com

Mads Lund Hansen

+45 20 82 07 93

mads-hansens@outlook.dk

Palle Mortensen

Revisor

Bennie Hansen

Revisor


Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse (klublokaler):


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.