Indsendt af Inger Gottlieb 3-4-2017

 

Klubaften for juniorer og seniorer.


Fra efterårsferien til foråret (medio april) afholder vi klubaften kl. 19-21 i klublokalerne Vestergade 17, 4000 Roskilde. Ugedagen vælges en gang årligt, så den afpasses efter juniorernes andre aktiviteter (afstemning). I 2018 er ugedagen skiftet fra tirsdag til onsdag.


I kælderen har vi et værksted, hvor vi reparerer grej, støber blink, laver spinnere, ser film og lærer 'alt om fiskeri'. På førstesalen har vi et klublokale, hvor der er rig mulighed for at binde nogle flotte fluer - en dejlig aktivitet for både juniorer og seniorer.


Der er ikke altid faste planer om, hvad en klubaften vil indeholde, men i perioder køres nogle 'planlagte projekter' - f.eks. lære om forskellige støbeformer, bygge vadestave eller lave fiskeknive. Juniorerne får  som regel en mail et par dage før hver klubaften med lidt orientering om, hvad vi sandsynligvis vil arbejde med. Men en klubaftens indhold kan også være helt åbent - Hvad vil I arbejde med i aften?Materialer til knive, gokkere, fangstnet, pirke, blink, spinnere m.v. er indregnet i juniorernes kontingent.


Indsendt af Inger Gottlieb 3-4-2017


Fra påske til sommerferien tager juniorer og deres voksne på fisketure til Roskildes moser, søer, åer og til kysten. Turene er gratis - undtagen hvis vi skal fiske et betalingssted.


Vi mødes lidt før kl. 18, fordeler os oi bilerne og kører samlet af sted.


Vi er tilbage i Vestergade inden det bliver mørkt - allersenest kl. 21.


JJuniorerne har i flere år spurgt efter fisketure mellem sommer- og efterårsferien og vi vil jo gerne efterkomme deres ønsker. Derfor tilbød vi fisketure i august - september; kun få juniorer dukkede op. Vi overvejer at prøve igen i år.Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.