Minifestival - havtur på Øresund - Mandag den 16. oktober kl. 8.30 - 15


Efterårsferien starter altid med en havfisketur om mandagen - og det gjorde den også i år. Det var en fin tur - flot vejr og godt med fisk.


Vi sejlede ud med Fyrholm, der lå ved flydebroerne ud for Kulturværftet.


Dagen startede med at fiske efter sild og der kom fisk i alle kurve. Kian ville dog ikke nøjes med sild, men fik meget hurtigt en flot 5,5 kg torsk på krogen. Der blev fisket mange forskellige steder i løbet af dagen og fangsterne var meget blandede.


Der blev fanget sild, makrel, torsk, hvilling, ising, skrubber, rødspætter, knurhane og en hornfisk.


Jeg fik bl.a. en rødspætte på 38 cm (den blev ikke vejet) og en flot sej på krogen - 72 cm og 3,150 kg.


Da vi var i land fik juniorerne - sædvanen tro - overrakt grejpræmier:

David fik et makrelforfang for dagens eneste makrel, men han havde travlt med at komme hjem, så der blev ikke taget billede af ham.

Cille fik også i år præmie for den største rødspætte (den var 34 cm) og Kian fik præmie for den flotte torsk.


Inger Gottlieb