Efteråret 2009 gik med at efterse støbeforme, støbe og male blink, binde fluer og fiskesnak om fredning, mindstemål og hygge. En af juniorerne havde være på juniorlederkursus og fik en aften fornøjelsen af at være instruktør, da der skulle bindes pattegrise.


Juleafslutningen var som altid hyggelig med kage, sodavand, slik og pakkespil. Nicholas  - en af juniorerne - havde være i Rumænien og fanget store karper og det fortalte han om i et levende foredrag, hvor vi så grej og billeder af de flotte fisk.
Året 2010 startede med en streng vinter, så flere klubaftener måttet aflyses på grund af storme og sne, men vi kom dog i gang med at fremstille bl.a. blink/flådmapper. En gammel håndsymaskine er god til voksdug og meget anderledes at arbejde med end de moderne maskiner.17. januar havde klubben besøg af et tidlige juniormedlem, Kalle, der fortalte de få fremmødte om en spændende fisketur til British Columbia; synd, at ikke flere kom i klubben den aften.I vinterferien  afholdt klubben som sædvanligt et velbesøgt åbent hus arrangement for Roskilde Kommunes skoleelever (Sjov Ferie). Fisketuren til Hedeland dagen efter måtte desværre aflyses på grund af, at der var skorpe på vandet.  Arrangementet gav to nye juniormedlemmer.


3. marts var klubaftenen henlagt til Vor Frue Sognegård, hvor der var foredrag om fiskeri i det nordlige Norge efter bl.a. helleflyndere. Foredraget var velbesøgt og der blev vist billeder og et par videoer med de flotte fisk.


Endelig kom foråret og vi kunne starte med fisketurene, selv om det stadig var koldt.


Første tur var en tur til Hyrdehøj efter skaller og aborrer. Der blev fisket rundt om hele søen. En dreng skulle lige prøve, om man kunne vade over på det smalleste sted; det gik fint de første meter, men så - plump - i vand til knæene. Selv om solen skinnede, var det en kold oplevelse for den stakkels fyr. Det var åbenbart også for koldt for fiskene, for de holdt sig langt væk.I løbet af foråret og sommeren har der været flere ture til Hedeland Fiskesø og Bolund. Der er blevet fanget ørreder og hornfisk.To gange har vi besøgt Tobias i Kattinge, hvor der blev fisket i søen; første gang uden held, men næste gang blev der bl.a.fanget skaller. Et dejligt sted, hvor der blev hygget med bål og pølser.


Matias bor lige ved Himmelev Mose, så der skulle vi også fiske. Matias var den aften eksperten, der kunne fortælle, hvad vi skulle fiske med. Der blev forsøgt med en plasticfrø, som gedderne var interesserede i, men ikke nok. Aftenens 2 gedder blev fanget på blink. Og så blev der landet utallige store muslinger. 


Ved et af vore besøg i Hedeland fortalte en anden fisker om en gammel fiskesø i nærheden; den blev besøgt ugen efter og der blev fanget små aborrer. Det var et fint sted, som vi vil vende tilbage til. Før vi gik i gang med fiskeriet, fik to af de nye juniorer overrakt deres 'ny i klubben' gave - en god spinnestang med hjul.


Sidste fisketur før sommerferien var turen til Himmelev Grusgrav. En dejlig aften med flot solskin og mange fisk. Der blev fanget aborrer, skaller og en rudskalle. En af drengene havde to stænger i gang, så han havde travlt.


Aftenen sluttede med sodavand og medbragt slik før vi tog lidt tidligt hjem - Sct. Hansbålene skulle også nås.


 


 


Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Tælleren er fra 07.03.2017   

Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.

counter