Lystfiskeri og fisketegn


I mange søer i statsskovene er der frit fiskeri, hvilket betyder, at man kan fiske gratis. Find alle søerne med frit fiskeri nedenfor på friluftskortet, Udinaturen.Husk fisketegn


Alle mellem 18 og 65 år skal have et gyldigt fisketegn for at dyrke lystfiskeri i Danmark.Betalingsfiskerier


Benytter du dig af betalingsfiskerier, skal du købe et fiskekort hos den lokale sportsfiskerforening. Kortet giver ret til at benytte det enkelte fiskevand. Sæt dig ind i reglerne om mindstemål og fredningstider og vis hensyn til natur og fugleliv, når du fisker.Fiskeregler for lystfiskeri på Naturstyrelsens arealer


Frit fiskeri er områder på Naturstyrelsens arealer, hvor fiskeri er tilladt, når følgende regler overholdes:


Ved lystfiskeri i Naturstyrelsens ferske vande må du kun anvende de traditionelle lystfiskerimetoder og -redskaber til flue-, spinne-, pirke- og medefiskeri med en til to stænger lir. lystfisker. Det gælder medmindre andet er tilladt af det lokale statsskovdistrikt.


Lystfiskeri fra båd eller lignende er normalt ikke tilladt og kræver i alle tilfælde tilladelse fra det lokale statsskovdistrikt.


Undgå af hensyn til naturen at anvende fiskegrej af bly.


Der må ikke anvendes forfodring.


Tag hensyn til gydepladser og ynglende fugle. Det er ikke tilladt at færdes i rørbevoksninger, dvs. bredzoner af rørsump og rørskov, ligesom nedslidning af søbredder og åbrinker m.v. skal undgås. Stumper af fiskesnører og andet affald må ikke efterlades. Såkaldte fletliner af kevlar m.v. og liner af fluorocarbon nedbrydes kun meget langsomt i naturen, og selv efterladte stumper af almindelig fiskesnøre kan virke som snarer, der "fanger" fugle og mindre dyr.


Af hensyn til smitterisiko og uønsket spredning af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk eller rogn (fiskeæg), der kommer fra andre fiskevande.


Hvor der sælges dagkort, kan der lokalt være begrænsninger i salget, eller der kan være færdselsregulerende foranstaltninger.


Hvor særlige forhold taler for det, kan Naturstyrelsen med øjeblikkelig virkning stolilie et fiskeri, indføre skærliede mindstemål eller udvide fredningstider og -zoner.Læs mere på http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/lystfiskeri-og-fisketegn/

Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.

counter

Tælleren er fra 07.03.2017