RSK64 – Roskilde Sportsfiskerklub er fiskeklubben for juniorer, unge, seniorer og pensionister. Der er p.t. ca. 40 medlemmer M/K, hvoraf de 10 er juniorer i alderen 10-18 år.


Klubben arrangerer året igennem ture til kyst, fjord og hav ligesom vi det meste af året har ugentlige klubaftener. Om sommeren er klubaftenerne fisketure for juniorer og voksne. I vinterhalvåret samles vi uanset alder i klublokalerne omkring grejfremstilling, fluebinding og fiskesnak.

Klubaktiviteter:

Fra efterårsferien til påske holdes klubaftener kl. 19-21 med aktiviteter som fluebinding, grejfremstilling, pirkestøbning samt vedligeholdelse af grej. Klubaftener foregår omtirsdagen.


Det teoretiske glemmes ikke, idet der vises film om fiskearter og forskellige måder at fiske på, orienteres om bl.a. mindstemål, fredningstider, fredningsbælter og de gode fangstpladser.

Fra påske til sommerferien arrangeres for klubbens juniorer hver tirsdag kl. 18-21 en fisketur til fjorden eller omegnens søer og moser – forældre/bedsteforældre er velkomne til alle aktiviteterne.


Aktiviteterne foregår i klublokalerne i Det Kommunale Foreningshus, Vestergade 17, Roskilde. Værkstedet i kælderen er stedet, hvor der fremstilles og vedligeholdes grej, ses film, læres om fiskeri m.v. På første sal bindes fluer og holdes møder. Juniorernes fisketure starter og slutter i Vestergade, så transport til fiskestedet kan koordineres.

Faste arrangementer og ture (se også i aktivitetskalenderen)


Roskilde Sportsfiskerklub arrangerer i marts en havfiskekonkorrence RSK Cup på Øresund. Alle kan deltage i dysten om de mange flotte præmier.


Klubben afholder årligt Klubmesterskab for alle medlemmer (juniorer og seniorer).

Roskilde Sportsfiskerklub afholder klubmesterskab for juniorer.

Roskilde Sportsfiskerklub deltager i Kreds/Regions-og Danmarksmesterskaberne i havfiskeri.

Roskilde Sportsfiskerklub deltager i det landsdækkende arrangement ‘Lystfiskeriets Dag’, som arrangeres af Danmarks Sportsfiskerforbund.


I sommer-og efterårsferierne deltager Roskilde Sportsfiskerklub i Roskilde Kommunes ferieaktiviteter for skoleelever (Sjov Ferie).

I november eller december afholder vi bankospil.

Tilmeldning skal ske ved at henvende

sig til Palle Frese     


Tlf.: 27 24 55 60)  eller  mail: pallefrese@mail.dk

   


Adresse (klublokaler):


Roskilde Sportsfisker Klub,

Vestergade 17, 4000 Roskilde        


Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.