Sjov Ferie fiskedagen foregik onsdag den 2. august kl. 10 - 14 i år ved Lynghøjsøerne. Syv piger og drenge havde sammen med deres voksne taget mod invitationen til en hyggelig fiskedag.

Vi ankom glade og var parat til at hjælpe med grej og fiskeri, men sikken et syn, der mødte os ved madpakkehuset, hvor vi ville have vores base. Et selskab havde aftenen før moret sig med grillpølser, diverse drikkelse og kortspil. Desværre havde de glemt at rydde op efter sig, så vi måtte bruge næsten en halv time på at samle en sæk blandede flasker og dåser og 4 bæreposer med blandet skrald, før vi kunne bruge bænke og borde. Billedet er taget, da vi var næsten færdige.

En efterfølgende henvendelse til Naturstyrelsen og Roskilde Kommune vedr. manglende affaldsbeholdere har givet det svar, at Naturstyrelsen har erfaring for, at folk rydder bedre op, når der ikke sættes affaldsbeholdere op??? Roskilde Kommunes svar lader vente på sig.

 

 

Arthur kom forbi - han havde allerede fisket og fanget 6 aborrer, der skulle spises til frokost.

 

Der blev kastet og håbet - og der kom både skaller og aborrer på krogene.

De juniorer, der var interesserede, fik en folder med hjem så de i ro og mag kunne læse om RSK64's junior aktiviteter.

Juniorerne fik hjælp af bl.a. Victor, der også selv fik tid til at fiske; han fik en fin gedde på krogen - men - lige som den var der - så var den der ikke alligevel. Den smuttede, da den var fotograferet.

 

Velkommen til Roskilde Sportsfiskerkerklub

 

Roskilde Sportsfiskerklub er fiskeklubben for juniorer, unge, seniorer og pensionister.

 

Juniorer - se her

 

Meld dig ind i Roskilde Sportsfiskerklub og få en en masse fiskeoplevelser sammen med gode kammerater.

 

10 gange om året ligger magasinet Sportsfiskeren i din postkasse - det koster ikke ekstra.

Både piger og drenge er velkomne i Roskilde Sportsfiskerklub.

Du må gerne deltage et par klubaftener, før du beslutter dig for at blive meldt ind.

 

 

Minifestivalen på Øresund den 16. oktober forløb rigtig fint - flot vejr og godt med fisk.

 

Vi sejlede ud med Fyrholm, der lå ved flydebroerne ud for Kulturværftet. Dagen startede med at fiske efter sild og der kom fisk i alle kurve. Kian ville dog ikke nøjes med sild, men fik meget hurtigt en flot 5,5 kg torsk på krogen. Der blev fisket mange forskellige steder i løbet af dagen og fangsterne var meget blandede. Der blev fanget sild, makrel, torsk, hvilling, ising, skrubber, rødspætter, knurhane og en hornfisk.

 

Inger G. fik bl.a. en fin rødspætte på 38 cm (den blev ikke vejet) og en flot sej på krogen - 72 cm og 3,150 kg.

 

Da vi var i land fik juniorerne - sædvanen tro - overrakt grejpræmier:

David fik et makrelforfang for dagens eneste makrel, men han havde travlt med at komme hjem, så der blev ikke taget billede af ham.

Cille fik også i år præmie for den største rødspætte (den var 34 cm) og Kian fik præmie for den flotte torsk.

 

 

Hjemmesiden er under ombygning, så en hel del virker endnu ikke efter hensigten

- men der arbejdes intens på sagen

Victor har været en tur på Bolund efter hornfisk.

 

Læs mere

13. juni havde vi sidste aftentur for juniorerne før sommerferien

 

Vi fiskede i Lynghøjsøerne og der blev fanget skaller og aborrer. Victor fangede denne fine aborre på en lille spinner.

 

Vi sluttede af som vi plejer med sodavand og hyggelig fiskesnak.

Ny klubmester

Lørdag den 24. juni afholdt Roskilde Sportsfiskerklub det årlige klubmesterskab på Øresund. Dagen startede med noget regn, men om eftermiddagen kom solen frem. Alle havde en dejlig dag, hvor der blev fanget isinger, skrubber, rødspætter, torsk, kuller og hvillinger - og da det var sommer - fjæsinger.

Palle Mortensen (th.), regerende klubmester i 2014, 2015 og 2016 måtte denne gang se sig slået af Palle Frese.

Palle mortensen blev nr. 2

84,8 point (5 arter - 6,90 kg)

Palle Mortensen overrækker pokalen til Palle Frese

Per Barklund blev nr. 3

76 point (4,50 kg renset vægt)

 

 

Kian Christensen modtog

juniorpræmien for en fin 5. plads.

47,8 point (4 arter - 1,90 kg)

 

Palle Frese

Klubmester 2017

92,6 point ( 6 arter - 7,80 kg renset vægt)

Her er uddrag af mailen, der lokkede os med til at deltage i et projekt - troede vi.

 

"Kære Sportsfiskerklub!

Jeg skriver fordi jeg i forbindelse med min uddannelse har fået lov til at lave et projekt i samarbejde med Roskilde Festival. Mit fokus er på udvikling af miljø for unge og hvordan en forening spiller ind her.

I fangede min interesse, fordi I laver aktiviteter der er spændende og anderledes end hvad der er normalt sker i et lokalsamfund. Derfor ville jeg høre om jeg må komme ud og se hvordan I arbejder og have uformel snak med kamera, hvor I viser hvad jeres arbejde går ud på og hvordan I er sammen med jeres frivillige og jeres børne- og juniorafdeling.

.

De bedste hilsener,

Rebecca Østvand Matthiesen

Studerende, Interkulturelle Studier

Aarhus Universitet"

 

Da vi selvfølgelig gerne vil hjælpe en studerende, sagde vi ja til at deltage. Rebecca, Andreas (kameramand) og en praktikant mødte formand, kasserer og bestyrelsesmedlem i klublokalet til en uformel snak.

Og så - til allersidst - blev der overrakt en flot buket - og kæmpeoverraskelsen - at vi ville modtage kr. 25.000 i forbindelse med Frivillig Fredag.

 

Vi kom i fint selskab med 9 andre foreninger. Som optakt til Frivillig Fredag blev der lavet en video med alle de glade og overraskede modtagere.

 

Se her.

 

ROSKILDE SPORTSFISKERKLUB

FISKEKLUBBEN FOR BØRN, UNGE, SENIORER OG PENSIONISTER

Juniorernes klubaftener er øndret fra tirsdag til onsdag kl. 19-21.

 

Sæsonens klubaftener er startet for juniorerne og gerne deres voksne. Vi mødes hver onsdag kl. 19-21 for at lave og vedligeholde grej eller fortælle om oplevelser ved fiskevandet. I løbet af sæsonen fortælles om mindstemål, fredningstider og fredningsbælter.

 

Vores værksted er godt udstyret med forskelligt værktøj til fremstilling og vedligeholdelse af grej. Juniorerne og de voksne bestemmer i fællesskab, hvad der skal arbejdes med - enten det er personlige ideer, hvor der bygges spinnere og woblere, støbes pirke og blink eller bindes fluer. Der bindes holdbare knuder og laves effektive forfang og flåd. Fælles projekter kan være fremstilling af vadestave, fiskeknive, fangstnet og gokkere, (priest). Er der stemning for det er der også mulighed for at fremstille bolies. Før hver klubaften får juniorerne en mail om aftenens ideer. Materialepris er inkluderet i kontingentet.

Vel mødt i Vestergade 17, 4000 Roskilde. Værkstedet ligger i kælderen.

Nye juniorer er velkomne. Man kan være med et par gange før man bestemmer sig for at blive meldt ind i klubben.

TAK til Foreningen Roskilde Festival.

Roskilde Sportsfiskerklub har modtaget kr. 25.000,- til vores arbejde i juniorafdelingen.

Den flotte donation blev overrakt i forbindelse med Frivillig Fredag.

Copyright © Roskilde Sportsfisker klub 2016. All rights reserved.